KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH 2023 oraz ZEBRANIE

Poniżej znajduje się plik z kalendarzem zawodów sportowych na rok 2023.

Bardzo proszę zapoznać się z załącznikiem i w razie uwag/zmian proszę o kontakt.

Zebranie przedstawicieli szkół

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego zaprasza przedstawicieli wszystkich szkół na zebranie, które odbędzie się 1 lutego o godz. 15.15 w klubie szkolnym w ZSO nr 1 im KEN w Puławach.

Na spotkaniu omówiony zostanie projekt kalendarza zawodów sportowych organizowanych w ramach rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego oraz sprawy bieżące.

Proszę o wydelegowanie z każdej szkoły nauczyciela wychowania fizycznego na spotkanie.