PŁYWANIE – informacja organizacyjna

Szanowni Państwo,
Szkoła wystawia po 1 sztafecie, oraz trzech zawodników w każdym
stylu. Awans do szczebla wyższego po dwie sztafety z Rejonu oraz trzech
zawodników w każdym stylu. Sztafety dla wszystkich kategorii szkół 6x 25m.
Style : klasyczny, grzbietowy, motylkowy, dowolny wszystkie na dystansie
50m. W zawodach Wojewódzkich wystartuje 12 sztafet dziewcząt i 12 sztafet
chłopców oraz 18 zawodniczek/zawodników w każdym stylu.
Dotyczy to osobno każdej kategorii szkół.
Wyniki indywidualne przeliczamy na wyniki drużynowe – /ilość startujących
w stylu np.18 uczestników I miejsce 18 pkt. i malejąco do ostatniego miejsca
ostatni 18 zawodnik otrzymuje 1 pkt. dla szkoły/.