WPŁATA NA PSZS

Poniżej podaje dane do przelewu.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Puławach
ul. 6-tego sierpnia 30
24-100 Puławy
numer rachunku bankowego: 02 1020 3219 0000 9202 0052 4488
nazwa banku: PKO BP Puławy
Przypominam, że kwota to 100zł od szkoły (50zł małe szkoły do 150 uczniów)