Zasady bezpieczeństwa na zawodach!

Proszę o zapoznanie się z zadami bezpieczeństwa obowiązującymi na zawodach szkolnych:
http://lwszs.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zasady-bezpiecze%C5%84stwa-COVID-19.pdf

W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 przypominam o zasadach:

  • zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Maseczki mogą zdjąć osoby, które startują w danym momencie. Reszta uczestników oczekuje na start w maseczce.
  • każdy uczestnik ma obowiązek dostarczenia oświadczenia o stanie zdrowia: http://lwszs.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/09/O%C5%9Bwiadczenie-uczestnika-SZS-COVID-19.pdf
    Bez oświadczenia przebywanie na terenie zawodów jest ZABRONIONE!!!