ZAWODY REJONOWE – godzina rozpoczęcia

Przypominam, że zgodnie z „Regulaminami  i Kalendarzem Szkolnych Imprez Sportowych” na rok szkolny 2023/2024 – rozpoczęcia zawodów godz. 11.00 / zmiana ta uwzględniała prośbę wielu organizatorów i szkół uczestniczących w tych zawodach/. Organizatorzy tych zawodów mogą zmienić na godzinę 10.00. Ta zmiana musi być zgłoszona e-mailem  do Operatora Wojewódzkiego SRS i zapisana w uwagach poszczególnych zawodów.

Proszę organizatorów Półfinałów Wojewódzkich o przypomnienie  w/w ustaleń.

Z poważaniem

Tadeusz Więcek

Wiceprezes Urzędujący LW SZS