Zmiany terminów zawodów w czwórboju i lidze LA

Zmiany terminów zawodów!!!

ID Czwórbój – 8.05 g.10.00

IMD Liga LA – 9.05 g.10.00

Proszę o potwierdzenie przybycia!