Rekrutacja do prowadzenia programów sportowych

Prosimy o zapoznanie się zainteresowanych nauczycieli  z programem MOS (Młodzieżowy Organizator Sportu) lub  MSS (Młodzieżowy Sędzia Sportowy) na stronie www.mos-mss.szs.pl (trzeba kliknąć zaloguj i po prawej stronie są założenia programowe) i złożenie wniosków w nieprzekraczanym terminie do 16.09.2022r.

Otrzymaliśmy po 18 grup szkoleniowych na poszczególne programy.

W przypadku większej ilości wniosków zostanie powołana Komisja, która dokona wyboru nauczycieli realizujących  program  MOS  lub MSS.

Jeżeli ilość chętnych osób będzie mniejsza niż 18, będziemy zmuszeni  dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji do ZG SZS.